Całkiem inna.

21 tekstów – auto­rem jest Całkiem in­na. . 

Świat nie jest in­sty­tucją zaj­mującą się spełnianiem życzeń.

GNW. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 5 czerwca 2014, 01:10

Gdy­bym mogła, chciałabym. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 4 listopada 2013, 21:02

lew nie kry­je się przed in­ny­mi tyl­ko dla­tego, że jest od nich
wspanialszy 

myśl
zebrała 3 fiszki • 25 lutego 2013, 22:55

Miłość i niena­wiść są jak bliźnięta. Nie można niena­widzić, nie kochając. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 23 listopada 2012, 13:37

Os­trożność nie zaw­sze jest stratą czasu. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 18 sierpnia 2012, 00:08

Dlacze­go sięgam do gwiazd kiedy nie mam skrzydeł?

:( 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 28 maja 2012, 20:28

- Boję się.
- Czego?
- Że już nig­dy nie będę ta­ka szczęśli­wa jak te­raz... :( 

myśl • 15 kwietnia 2012, 23:14

Każdy go­ni za szczęściem, mając pod no­sem to co najważniejsze.'cza­sem miłość "stoi" obok nas 

myśl
zebrała 9 fiszek • 11 kwietnia 2012, 17:04

Ten kto podsłuchu­je rzad­ko słyszy pochleb­ne rzeczy na swój temat. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 8 kwietnia 2012, 08:26

– Zasługu­jesz na szczęście – po­wie­działa
– Na co zasługu­jemy, to jed­no, a co dos­ta­jemy, to co in­ne­go – zauważyła smutno.z roz­mo­wy z J 

myśl
zebrała 20 fiszek • 7 kwietnia 2012, 23:10
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Całkiem inna.

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

5 czerwca 2014, 01:31Całkiem in­na.  sko­men­to­wał tek­st Świat nie jest in­sty­tucją [...]

5 czerwca 2014, 01:24Całkiem in­na.  sko­men­to­wał tek­st Świat nie jest in­sty­tucją [...]

5 czerwca 2014, 01:15Całkiem in­na.  sko­men­to­wał tek­st Świat nie jest in­sty­tucją [...]

5 czerwca 2014, 01:10Całkiem in­na.  do­dał no­wy tek­st Świat nie jest in­sty­tucją [...]